Veelgestelde Vragen

Ja. De betrokken partijen moeten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen acht dagen bij hun verzekeraar aangifte doen van hun ongeval. Dan kunnen de verzekeraars onmiddellijk een dossier aanleggen en de eerste stappen zetten in een soms omslachtige procedure van een dossier aanleggen, de tegenpartij in gebreke stellen tot een expert aanstellen. Om alles sneller te laten verlopen, hebben de verzekeringsmaatschappijen een eenvormig aanrijdingsformulier opgesteld.

Iedereen die een geldig rijbewijs heeft. U als eigenaar, een gezinslid, een vriend, een kennis. Als de wagen echter gestolen wordt, zal uw autoverzekering de burgerlijke aansprakelijkheid van de dief niet dekken. Dat is de uitzondering.

Als uw aanvraag voor een hypotheek is afgewezen kunt u na zes maanden weer een nieuwe aanvraag doen.

Met een doorlopend krediet bent u vrij om geld op te nemen en af te lossen binnen uw afgesproken kredietlimiet. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag en het rentepercentage is variabel. Als u altijd wat geld achter de hand wilt hebben voor onverwachte uitgaven, kiest u voor een doorlopend krediet.

Tag: Krediet

De AFM controleert of aanbieders de juiste informatie aan consumenten geven. Aan de hand van bijvoorbeeld meldingen van consumenten kan de AFM overwegen een onderzoek in te stellen naar een financieel adviseur. Wanneer de AFM vaststelt dat bedrijven of consumenten zich niet aan de regels houden, kan zij sancties opleggen. Bij iedere overtreding van de wet- en regelgeving maakt de AFM de afweging welke sanctie zij daarvoor inzet.

Tag: AFM

Bij de inkomenstoets wordt gebruik gemaakt van de actuele door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) vastgestelde woonlastpercentages. Met de woonlastpercentages wordt aangegeven wat het deel van jouw inkomen is dat je maximaal kunt gebruiken voor betaling van de woonlasten (de bruto hypotheeklasten). De woonlastpercentages variëren met het inkomen en de rentestand. Hoe hoger uw inkomen, des te meer u kunt lenen.

Als je een lening niet meer kunt betalen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten aan de kredietverstrekker (en eventueel andere schuldeisers) en om te vragen of je een betalingsregeling kunt treffen. Hiermee voorkom je dat jouw schuld verder oploopt. Door zelf snel actie te ondernemen, kun je problemen met o.a. deurwaarders en incassobureaus voorkomen en hou je zelf invloed bij het aflossen van je schuld.

Category: Lening
Tag: Lening

Bij het BKR staat vermeld welk krediet je op jouw naam hebt of de afgelopen vijf jaar had staan. Ondernemingen die leningen verstrekken hebben de plicht om, voordat een nieuwe lening verstrekt wordt, bij het BKR te controleren of jij al leningen hebt. Ook wordt gekeken of er zich tijdens de duur van eerdere of nog lopende leningen bijzonderheden hebben voorgedaan. Het doel van deze controle is om te voorkomen dat mensen meer betalingsverplichtingen op zich nemen dan dat zij kunnen betalen en het draagt bij aan het beperken van de financiële risico’s voor de kredietinstelling. Jouw gegevens bij het BKR zijn alleen in te zien door jou zelf en door de kredietinstellingen.

Category: BKR
Tag: BKR

Een BKR-controle is een controle van uw kredietverleden. Deze wordt uitgevoerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Vanaf 1 januari 2010 is een looptijd van één jaar het uitgangspunt voor schadeverzekeringen. Verzekeraars kunnen ook langer lopende contracten aanbieden, maar altijd in combinatie met een éénjarig contract. Kies je voor een langer lopend contract dan moet je daar expliciet voor tekenen. Als de einddatum van een langer lopend contract in zicht komt, krijg je doorgaans weer de keuze voor een langer lopend contract of een éénjarig contract.

 

 

Formulieren downloaden